TECHNOLOGIE  "TENDEN"


    vizualizace - projektová dokumentace - stavební řízení

                   výrobní hala Holdingu RENTA TREND

                    realizace - dokončení na pozemku klienta


Přinášíme vám nový a velmi dynamicky se rozvíjející trend ve výstavbě rodinných domů. Rodinné domy řady RENTA TREND jsou vyprojektované jako reakce na dramaticky narůstající poptávku po kvalitním, dostupném a rychlém bydlení.


Principem unikátního konstrukčního řešení je symbióza platformy ocelového konstrukčního rámu s akcentem na zachování atributů kvalitní technologie dřevostaveb s využitím moderních materiálů, které vyžaduje poměrně rigorózní norma ČSN. Naše nová technologie TENDEN splňuje přísné podmínky pro iniciaci řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví pro udělení PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.


Novostavba Domu RENTA TREND vzniká v prostředí temperované výrobní haly a to až do rozestavěnosti cca 75%. Po celou dobu výroby je každá fáze realizace pod přímým dozorem zkušeného mistra výroby, který tak provází nově vznikající objekt od prvopočátku až do jeho expedice na základové pasy, které jsou již připravené na pozemku klienta.Flexibilita konstrukčního systému TENDEN umožňuje nejen realizace korigovaných projektů "na klíč", ale také zcela individuální projekty anebo projekty s již definovaným zadáním.

Detailní seznámení s naší technologií TENDEN umožníme smluvním klientům při návštěvě naší výrobní haly.