STAVEBNÍ TECHNOLOGIE


                                                                      TECHNOLOGIE "KLASIK"


Nejběžnějším typem stavebního systému dřevostaveb jsou rámové konstrukce. Jsou tvořeny nosnými dřevěnými prvky (stojkami) a opláštěním těchto stojek velkoplošným materiálem z jedné nebo z obou stran. Stojky umístěné v osových vzdálenostech 600-625 mm od sebe působí staticky především ve vertikálním směru. Tyto nosné prvky jsou zespodu a shora připevněny na horní a spodní pas a tento celek tvoří rám, odtud název rámové konstrukce. Opláštění tohoto rámu velkoplošným materiálem působí staticky ve směru horizontálním a fixuje tak stojky proti klopení do stran. Tím je rám dokonale tuhý ve všech směrech. Nosná konstrukce (pasy a stojky) jsou vyráběny převážně z vysušeného řeziva a opláštění je tvořeno různými velkoplošnými materiály, nejvíce používanými jsou konstrukční desky Rigistabil, které poskytují nejen statické řešení, ale výrazně posunují i řešení protipožární. Prostor mezi stojkami a deskami je vyplněn izolací, nejčastěji minerální vatou. Vnější stranu stěny tvoří termofasáda tvořená polystyrenem a omítkou, popř. jiným fasádním prvkem. Z vnitřní strany nosné konstrukce je používána tzv. instalační předstěna, což je prostor, kde jsou vedeny veškeré potřebné rozvody. Instalační předstěna je vyplněna izolací a interiérová vrstva je tvořena ze sádrokartonových desek. Cenově nejvýhodnější DOPORUČENÁ VARIANTA.                                                            TECHNOLOGIE "TRENDPANEL"


Termo Izolační Stavební Systém 

domu RENTA TREND vzniká v prostředí lokálně temperované výrobní haly. Po celou dobu výroby je každá fáze realizace pod přímým dozorem zkušeného mistra výroby, který tak provází nově vznikající objekt od prvopočátku až do jeho expedice na základovou desku, která je již připravena na pozemku klienta. Po pečlivém založení obvodových a rozporných zdí, je provedena velice rychle kompletace hrubé stavby.

Principem je konstrukční systém z certifikovaných, masivních, šroubovaných panelů vyráběných v naší výrobní hale. Tyto panely ukládáme těžkou technikou v místě stavby klienta a kotví se na připravenou základovou desku, nebo speciálně upravené základové pasy. 

Tento stavební systém se stává neustále populárnějším. Cenově dostupná, takzvaně zlatá střední cesta. Jedná se o kvalitní technologii prefabrikovaných dřevostaveb s využitím moderních materiálů, které vyžaduje poměrně rigorózní norma ČSN. Naše nová technologie splňuje přísné podmínky pro iniciaci řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví pro udělení PRŮMYSLOVÝCH PRÁV


                                        TECHNOLOGIE "TENDEN"


Principem unikátního konstrukčního řešení je symbióza platformy ocelového konstrukčního rámu s akcentem na zachování atributů kvalitní technologie dřevostaveb s využitím moderních materiálů, které vyžaduje poměrně rigorózní norma ČSN. Naše nová technologie TENDEN splňuje přísné podmínky pro iniciaci řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví pro udělení PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.

Novostavba Domu RENTA TREND vzniká v prostředí temperované výrobní haly a to až do rozestavěnosti cca 75%. Po celou dobu výroby je každá fáze realizace pod přímým dozorem zkušeného mistra výroby, který tak provází nově vznikající objekt od prvopočátku až do jeho expedice na základové pasy, které jsou již připravené na pozemku klienta. Tato technologie je cenově nejnáročnější.

Flexibilita konstrukčního systému umožňuje nejen realizace korigovaných projektů "na klíč", ale také zcela individuální projekty anebo projekty s již definovaným zadáním.