CO ZAPLATÍME?

Výstavba nového rodinného domu sebou nese mnoho radosti a očekávání, ale pro mnohé se může stát i pověstnou noční můrou. 

S NÁMI SE VÁM TO NESTANE, PROTOŽE VÁM PŘINÁŠÍME OBJEKTIVNÍ A KOREKTNÍ INFORMACE


PROČ?

Náklady na plánovanou výstavbu nového rodinného domu se skládají z mnoha položek. Lidé v první chvíli obvykle vidí jen dvě nákladové položky:

CENA POZEMKU

CENA DOMU


Vždyť je to přeci tak jednoduché... 

"Pozemek stojí 1.500.000 Kč a dům 2.800.000 Kč. Vezmeme si hypotéku 4.500.000 Kč a ještě nám zbude na kuchyň..."

NEMUSÍ TOMU TAK BÝT...


1.

TOTO K VÝSTAVBĚ PROSTĚ PATŘÍ...

Některé poplatky si zkrátka "naordinoval" stát a je otázkou pro mnoho diskuzí laické i odborné veřejnosti, do jaké míry je nutné tyto požadavky saturovat "z našich kapes" ..


4.

POPLATKY NA SÚ

Říká se, že: "Jiný kraj, jiný mrav..." a v tomto případě to platí dvojnásob. Navíc zde hraje opět významnou roli rozsah toho, co a kde požadují. Standardně to "ukrojí" z rozpočtu cca 8.000 Kč.


7.

KANALIZACE

Někde obecní je a musí se napojit, někde je třeba přečerpání, někde je třeba to řešit jímkou. Může vytvořit nadnáklad k IS - záleží na lokalitě a příslušných regulativech. Cena i 40.000 Kč.


10.

VCP

VCP - tedy "vícepráce". Zde se např. promítnou i nadnáklady, které třeba zohlední rozdílovou cenu základní dodávky od výběru klienta. Paní domu vybere dlažbu o 150 Kč na m2 dražší a "je to"...


2.

POPLATKY  HYPOTÉKY

Jak která banka a jak za co, každopádně POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU, to je taková malá past na každého klienta, protože bez jeho akceptace zase "malinko" vyskočí úrok, potažmo RPSN.


5.

PŘÍPOJKY IS

Napojení od hrany základů k IS (voda, elektřina, odpad apod.) přivedeným k hranici pozemku. Součástí je i vodoměrná šachta. Cena závisí na délce a rozsahu IS. Obvykle okolo 100.000 Kč.


8.

INŽENÝRING

Obstarání práva výstavby. To si může každý oběhat sám, ale kdo to někdy zkusil, znova by od toho jistě opustil. Cena této služby je různá. Cena od 15.000 Kč do 29.000 Kč dle rozsahu.


11.

DOZOR NAD VÝSTAVBOU

Nezávislý - tedy váš dozor nad výstavbou je velmi prozřetelná investice a nemůže se "nezaplatit", protože hlídá kvalitu Vašeho domu. Těžko stanovit cenu, ale 5.000 Kč to bude.


3.

PRŮZKUMY NA POZEMKU

Zákonem stanovená náležitost projektové dokumentace. Obvyklá cena včetně vypracování posudků činí od 15.000 Kč do 23.000 Kč - je to v závislosti na zhotoviteli a rychlosti.


6.

DEŠŤOVKA

Zákonem stanovená náležitost každé stavby. Opět vychází z příslušných - místně platných - regulativů. Voda ze střechy prostě musí zpět do země - tak zní zákon. Náklady cca 55.000 Kč.


9.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace (byť u typového domu) vzniká na základě požadavků dotčených a zúčastněných stran, to určuje její rozsah. Cena obvyklá tedy činí částku okolo 73.000 Kč.


12.

DOBRÁ RADA

Tak ta je prakticky vždy k nezaplacení a proto Vám jí zde v dobré víře předkládáme ke zvážení. Někdo mávne rukou, jiný za ní bude rád. Ať tak či tak, je tady právě pro Vás.


Z výše uvedeného je patrné, že tyto položky nelze předem stanovit - jsou zcela individuální. Závisí na mnoha faktorech, které jsou zmíněny v popiscích. Agregovat jejich cenu do rozpočtu na typový dům korektně nelze a pokud se tak někde děje, většinou je to se ziskově-nákladovou rezervou ve prospěch společnosti, která dům dodává, z čehož plyne (někdy) zbytečný nadnáklad pro klienta. Není tomu tak vždy, ale je a těžko zjistit (pro laika), kdy tomu tak je či není.

Z tohoto důvodu je objektivnější oddělení těchto nákladových položek, ale jejich deklaraci směrem ke klientovi, lze považovat za velmi korektní proklientský počin potencionálního zhotovitele, neboť klientovi poskytuje podklady pro stanovení objektivního (faktického) finančního rámce výstavby.

Například napojení na IS je navíc obvykle levnější od místní firmy, neboť odpadají náklady na dopravu. Dalším faktorem je i skutečnost, že firma, která se specializuje například na zhotovení IS a de facto nedělá "nic jiného" bude mít více zkušeností právě s tímto druhem stavebních prací a její "rutina" se projeví (zákonitě) v ceně i rychlosti dodávky.

Je vždy dobré svěřit odbornou činnost odborníkovi. Je mnoho těch, kteří o sobě prohlašují: "Já umím všechno perfektně...", ale ruku na srdce - lze tomu věřit? Lékař je lékař, nicméně specializace je to, co dělá mistra mistrem svého oboru - proto jsou chirurgové, dentisté, internisté atd. Stejně je tomu i ve stavebnictví.


PRO VÍCE INFORMACÍ PIŠTE NA

info@rentatrend.cz

ANEBO VOLEJTE

+420 602 632 944