TRENDPANEL

Termo Izolační Stavební Systém 

domu RENTA TREND vzniká v prostředí lokálně temperované výrobní haly. Po celou dobu výroby je každá fáze realizace pod přímým dozorem zkušeného mistra výroby, který tak provází nově vznikající objekt od prvopočátku až do jeho expedice na základovou desku, která je již připravena na pozemku klienta. Po pečlivém založení obvodových a rozporných zdí, je provedena velice rychle kompletace hrubé stavby.

Principem je konstrukční systém z certifikovaných, masivních, šroubovaných panelů vyráběných v naší výrobní hale. Tyto panely ukládáme těžkou technikou v místě stavby klienta a kotví se na připravenou základovou desku, nebo speciálně upravené základové pasy. 

Tento stavební systém se stává neustále populárnějším. Cenově dostupná, takzvaně zlatá střední cesta. Jedná se o kvalitní technologii prefabrikovaných dřevostaveb s využitím moderních materiálů, které vyžaduje poměrně rigorózní norma ČSN. Naše nová technologie splňuje přísné podmínky pro iniciaci řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví pro udělení PRŮMYSLOVÝCH PRÁV


Flexibilita konstrukčního systému umožňuje nejen realizace korigovaných projektů "na klíč", ale také zcela individuální projekty anebo projekty s již definovaným zadáním.